Kategorier
Avel

Hi Diamond Greenstone 504

Hi Diamond Greenstone

Greenstone kom in till Sverige 2007 från Kanada. Hans avelsvärden har inte utvecklats speciellt positivt varken i Sverige eller i Kanada.  Han ger dock väldigt djupa och köttiga avkommor, de få jag har är strukturellt korrekta med bra klövar.

Har några doser kvar och de kommer jag använda på torra, högställda djur med bra anlag för mjölk och tillväxt.

Vi har planer på att utöka besättningen varför vi 2014 tog beslutet att behålla en del hondjur vi annars skulle slagit ut men de och deras avkommor ska inte ingå i renrasaveln. Samtliga tjuravkommor föds upp till slakt och de genererar då viktig slatdata. Kvigavkommorna föds antingen upp till slakt eller så får även de ingå i slaktproduktionsgruppen. Tidigare har vi haft tankar på att korsa denna typen av hondjur med hereford, rent produktionsmässigt hade det varit ett bra alternativ men vi väljer denna linjen istället för att stärka avelsvärderingen.

Planen är att betäcka dem med de avelstjurar vi är i störst behov av att få slaktdata på därigenom kommer våra kunder få tjurar med större säkerhet i sina avelsvärden dvs chanserna att de lever upp till förväntningarna ökar.

Det är just en sådan ko som nu har kalvat med Greenstone, det blev en tjurkalv som således slaktas nästa år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *