Om

Gården uppfördes under 1700-talet invid Rinkaby kyrka. I mitten av 1800-talet, i samband med skiftesreformen, flyttades Sjövången ut till sin nuvarande plats i norra utkanten av Rinkaby.
Idag brukas Sjövången av Jens och Stina som övertog gården 2006 från Jens far Olle som i sin tur tog över efter sin far Per A. Fjelkner 1974. Nionde generationen på Sjövången är barnen Arvid & Truls.

De första angusdjuren kom till Sjövången 1968 och fram till 70-t hölls även en del korsningar och några hereford. Detta gör Sjövången till en av landets äldsta angusbesättningar.

Korna har under vintern möjlighet att gå in på en djupströbädd eller vara kvar ute i betesmarken där de utfodras. Ungdjuren går även de på djupströ men med skrapad gång och foderbord utomhus. Det är låsbara fronter vilket gör att fördelarna med uppbundna djur kombineras med lösdriftens förtjänster.  Djuren blir lugna och vana vid att vara fastlåsta samtidigt som de kan röra sig fritt resten av dygnet.

Växtodlingen är utarrenderad. Grovfoderproduktionen sker nere på slåtterängar vid Hammarsjöns strand samt på vall på åkermark. Efter att höet/ensilaget bärgats på slåtterängarna släpps djuren ner på efterbete.