Till salu

Tjurförsäljning – auktion 25/11-2020

Vår kalvningssäsong är senare än traditionellt för att fungera bättre i kombination med utedrift och vinterbete. Därför har vi valt att sälja vår tjurar vid ca 1,5 års ålder.

Flera av tjurarna som säljs har även betäckningserfarenhet, de är utvecklade långsamt på enbart grovfoder i kombination med mycket rörelse under vintern vilket borgar för sunda och hållbara tjurar.

Ni hittar mer information om tjurarna på www.boskapstorget.se

Äldre tjurar
Som en service till våra tjurköpare så hjälper vi till så gott vi kan med att sälja vidare våra tjurar när de har tjänstgjort färdigt. Vi har i de allra flesta fall inte sett tjuren sedan den ursprungligen lämnade oss så det är upp till köparen att själv besiktiga tjuren samt försäkra sig om att säljaren följer de hälsoprogram som är nödvändiga i det enskilda fallet. Det vi gör är att ta fram aktuella avelsvärden samt ger en kort kommentar utifrån härstamning och avelsvärden.

Har du köpt någon tjur av oss du vill sälja så hör av dig.