Gräsbeteskött

Är ni ute efter ett riktigt premiumkött som både smakar utsökt, är nyttigt för kropp & själ så väl som för klimat så har ni kommit rätt.

Endast de bästa djuren
Det som utmärker anguskött är marmoreringen som ger ett saftigt, mört och smakrikt kött. Sjövången Angus marknadsför dessutom endast kött från kvigor, stutar och yngre kor som fått växa i sin egen takt på naturbetesmarker och betesvallar i Kristianstads Vattenrike.

100% gräsuppfött
Samtliga djur får endast grovfoder dvs bete, ensilage eller hö ibland kompletterat med lite halm. Smaken blir på det sättet ännu intensivare och kvoten mellan omega 3 och omega 6 förbättras. Det blir också synnerligen närproducerat och bidrar till att markerna hålls öppna och att fågellivet i Kristianstads Vattenrike blir rikt. Våra djur betar i Rinkaby och Horna. Det mesta fodret produceras på gården men en del köps in från den KRAV-certifierade gården Fagraslätt utanför Österslöv.

Hög djurvälfärd
Alla kor har möjlighet till utevistelse alla årets dagar, det tycker vi är viktigt för djurens skull. Slakten sker i Sjunkaröd, Vinslöv, vilket innebär korta transporter. För att minimera stressen ytterligare slaktas minst två djur åt gången för att de ska slippa stå ensamma på vår djurtransport, vi kör själv in dem till slakteriet.

Bättre klimat
Produktionsformen vi arbetar med, regenerativt jordbruk, bygger på en princip som tar hänsyn inte enbart till korna utan även till livet nere i marken dvs maskar och en massa olika sorters mikroorganismer. I korthet så använder vi inte sprutmedel eller handelsgödsel, låter marken vara orörd så mycket som möjligt och trampar ner en hel del bete i marken som mat åt mikroorganismerna. Detta tillvägagångssätt tror vi mycket på, det är inte bara bra för djuren utan har även mycket gynnsam inverkan på atmosfären och den pågående klimatförändringen. Genom att växterna tar upp koldioxid från luften som sen långtidslagras i marken reduceras luftens koldioxidhalt.

Efter varje avbetning får fållan vila 1-3 månader och under tiden bildas bra häckningsmiljöer och många växter hinner gå i blom så det blir massor med mat till de så viktiga insekterna. De blir i sin tur mat åt fåglarna. Med hjälp av våra kor strävar vi att vitalisera hela ekosystemet, inte bara det som ryms inom staketet.

Transparens & KRAV
Vi låter våra kunder certifiera oss, ni är alltid välkomna att höra av er om ni har några frågor eller vill se med egna ögon hur vi bedriver vår verksamhet och hur djuren har det. Slå bara en signal så vi säkert är hemma och kan ta emot er. Utöver det så bedrivs produktionen sedan 2017 ekologiskt enligt KRAVs regelverk och våren 2019 kommer den bli KRAV-certifierad.

Köttet & beställning
Köttet är givetvis hängmörat och hängningstiden anpassas efter den individuella slaktkroppens förutsättningar som ålder och fettansättning, normalt är 2 veckors hängmörning. Åldern på stutarna och kvigorna är från två år och uppåt, vi säljer också kött från yngre ko och då är maximal ålder fem år.

Vi samarbetar med Hlm Naturligt Kött i Hässleholm som sköter all bokning, betalning och utleverans. Det är ett litet lokalt företag med ett genuint miljöintresse. Besök deras hemsida för att beställa kött, fri hemleverans i Skåne. Förutom nötkött finns det även möjlighet att beställa t ex gris, lamm och storkyckling producerat av lokala kollegor.