Kategorier
Till salu

Höstauktion 2017 – summering

För tredje året i rad har vi förlagt hela vår tjurförsäljning till hösten, kvällens auktion blev mycket lyckad och väldigt spännande. Vi sålde 4 tjurar med ett medelpris på 35 500 kr, dyraste tjuren blev 1292 Walter av Sjövången som såldes för 45 000 kr!

Auktionsprotokoll

1292 Walter av Sjövången – 45 000 kr
Uno Eliasson, Linnemölla Angus

1297 Valle av Sjövången – 40 000 kr
Filip Dalme, Hammar Säteri

1285 Viril av Sjövången – 31 000 kr
Stig Andersson, Grankulla Angus

1229 Top Notch av Sjövången ET – 26 000 kr
Olle Averhäll, Ingmarsgården Angus

Vi tackar alla för visat intresse och givetvis ett speciellt tack till köparna för förtroendet att få leverera tjur till dem. Alla fyra har faktiskt tidigare köpt djur av oss vilket glädjer oss extra mycket för det vittnar ju om att de varit nöjda.

Höstförsäljning av tjurar

Det här med att sälja tjurarna på hösten som 1,5-åringar är ett upplägg som ger mersmak, inte bara för att auktionen i år gick så bra. Våra tjurar föds upp extensivt på bara grovfoder och med ständig tillgång till utevistelse, i år är det dessutom planerat att de ska gå stripbete november t om januari. Det är de tjurarna som är goda grovfoderomvandlare som kommer att gynnas under dessa former.

Den långsammare tillväxten i kombination med mycket rörelse tror vi ger tjurar med bättre hållbarhet. Att tillväxten inte maximeras gör inget ur avelssynpunkt då det är skillnaden i tillväxt inom gruppen som används för avelsvärderingen. Vi siktar heller inte på att ha genetiken för att leverera den absolut högsta tillväxten. Är man ute efter det finns det lämpligare besättningar att vända sig till. Istället lägger vi mycket fokus på de funktionella egenskaperna så som bra klövar, god kalvningsförmåga, bra modersegenskaper, pigga kalvar och fertila hondjur.

Funktionalitet på allvar

Det är inte bara tomma ord, t ex låter vi inte en kviga som behövt assistans i samband med kalvning gå in i koflocken, inte heller om hon inte tagit hand om sin kalv på ett korrekt sätt. I år har vi haft 43-45 dagars betäckningsperiod och de som ej blir dräktiga under den tiden får inte heller stanna kvar. Hondjur med verkningsbehov går samma väg, nja är hon 10 år och aldrig behövt verkas tidigare och i övrigt fungerat bra kan vi kanske tulla på den regeln men aldrig hos unga djur.

Att sen låta tjurarna gå på bete ger oss en chans att se hur de fungerar även där, de ska inte bara kunna växa på gräs utan även uppföra sig vid den dagliga tillsynen och övriga hanteringen. I år var det en tilltänkt auktionstjur som under sommaren uppvisade nervöst beteende varför han slaktades. Skönt att upptäcka sådant innan man sålt tjuren.

Utomstående besiktning

Höstauktionen ger oss även gott om tid att besiktiga tjurarna, framförallt avseende fortplantningsorgan och klövar men även rent allmänt. Att det görs av utomstående personer är också en extra säkerhet och underlättar för långväga köpare som inte har möjlighet att själv kolla på tjurarna. Förra året var det en tjur med tveksamma bitestiklar som plockades bort, tråkigt i stunden då det var en tjur jag verkligen tyckte om men bra i efterhand med tanke på hur mycket bekymmer en tjur med bristande fertilitet kan ställa till med.

Höstauktion 2018

Nästa höst kommer utbudet att vara större med flera seminavkommor från både svenska och utländska tjurar. Vi har även tjurar efter Top Notch av Sjövången ET och Utibb av Bäck. Utibb är en tjur som gett väldigt lätta kalvningar och han har ett fantastiskt temperament. Visst är det kul med höga priser och många tjurar som säljs till avelsbesättningar men vår främsta målgrupp är bruksbesättningar som värdesätter bra djur, att vi säljer fler tjurar 2018 kommer förmodligen resultera i lite lägre medelpriser än i år.

Må vintern vara torr och så där lagom kall
Må  djuren hålla sig friska och slippa gråbens skall

Må foder, strö, bete och likviditet räcka
och fler den regenerativa vägen upptäcka

Jens Fjelkner

 

Kategorier
Till salu

Elitauktion MILA – Fritt val Sjövången

Fritt val Sjövången – hela besättningen
Undantag: ET-födda individer och tjurar på individprövningen

Köttdjurens dag, 18/2, på MILA kommer att avslutas med en Elitauktion. Ett av utropen kommer att vara ”Fritt val” i hela vår besättning, ett helt unikt tillfälle att komma över precis det djur du vill ha, de som i vanliga fall aldrig är till salu.

På Sjövången har det funnits angus sedan 1968 och vi är därmed en av landets äldsta avelsbesättningar. Avelsarbetet har starkt fokus på funktionalitet, vi ställer höga krav på våra hondjur och räds inte att gallra bort högindexdjur som inte svarar upp mot dessa. Kalvningarna ska vara problemfria, både för ko och kalv, klövarna ska inte behöva verkas och kon måste avvänja en kalv varje år. Samtliga kategorier inklusive tjurarna utfodras med enbart grovfoder vilket ger högt selektionstryck på djur som är goda grovfoderomvandlare.

Framgångarna på både utställningar och Individprövning har varit åtskilliga t ex kommer semintjurarna Jering, Malt och Palmkvist från Sjövången.

Betäckningar 2016 kommer bl a skötas av 1229 Top Notch av Sjövången ET (SAV Iron Mountain 8066 X SAV 004 Predominant 4438), helbror till 2973 Usain av Sjövången ET som deltar i årets Individprövning.

Vid ET-importer och spermaimporter har stor vikt lagts vid marmoreringsanlag vilket bekräftas av bra scanningsresultat på Individprövningen av t ex 1147 Rafnatyr av Sjövången T105 (Oden av Sjövången ET X 914 Kastor av Sjövången ET) och 1176 Straight Up av Sjövången T107 (Thomas Grade Up X HF El Tigre 28U).

Angus Champion Elmia 2013 RafnatyrVi har numera korna i utedrift och har därför flyttat fram kalvningssäsongen och gått över till höstförsäljning av 1,5-års tjurar. Vid fritt val finns det således möjlighet att bli först med att välja tjur från den årgången.

                                                                                            Val och hämtning
Tjurar och kvigor födda 2015                           april 2016

Kalvar födda 2016                                                   okt 2016

Övriga hondjur (dräktighetsundersökta)   okt 2016