Kategorier
Okategoriserade

Våtmark

Vi har under 2017-2018 anlagt en våtmark i syfte att rena Rörsbäcken från närsalter innan de når Hammarsjön / Helge å / Östersjön samt för att skapa en god häckningsmiljö. Investeringen är finansierad av EU.