Till salu

Tjurförsäljning

1323 Yrväder av Sjövången

Yrväder förväntas ge lätta kalvningar och låga födelsevikter varför han är ett gott val som kvigbetäckare. Döttrarna bör ha lätt för att kalva och ha lite mer mjölk än genomsnittskon.

Det är tjuren med bäst tillväxtegenskaper.

Veterinär: Ingen anmärkning.
Klövbesiktning: Ingen anmärkning.

 

1342 Yack av Sjövången

1342 Yack har goda mjölkanlag, födelsevikten förväntas ligga kring medel men ändå avsevärt lättare kalvningar än snittet.

Veterinär: Främre innerklövar något större, innerklöv vänster fram mindre spricka en cm under kronrand utan smärta.

Klövbesiktning: Klövverkning: Det som noterades som spricka vid
veterinärundersökningen kunde i verkstolen konstateras vara en
konturstörning i klövvägen troligen orsakad av foderomställning vid
betessläpp, ej av allvarlig eller genetisk karaktär. Av sex (utöver
auktionstjurarna även en tjur som behålls) besiktigade tjurar kunde
denna effekt ses på tre av dem. Inga övriga anmärkningar.

 

1343 Yack av Sjövången

Det är tjuren med lägst avelsvärde för födelsevikt och bäst avelsvärde för lätta kalvningar, således en given kvigbetäckare.  Tillväxtmässigt ligger han kring medel med lite plus för mjölk.

Veterinär: Ingen anmärkning.
Klövbesiktning: Ingen anmärkning.

Äldre tjurar
Som en service till våra tjurköpare så hjälper vi till så gott vi kan med att sälja vidare våra tjurar när de har tjänstgjort färdigt. Vi har i de allra flesta fall inte sett tjuren sedan den ursprungligen lämnade oss så det är upp till köparen att själv besiktiga tjuren samt försäkra sig om att säljaren följer de hälsoprogram som är nödvändiga i det enskilda fallet. Det vi gör är att ta fram aktuella avelsvärden samt ger en kort kommentar utifrån härstamning och avelsvärden.

Har du köpt någon tjur av oss du vill sälja så hör av dig.