Till salu

Tjurförsäljning
I och med att vi har vår kalvningssäsong lite senare, april-maj, har vi valt att övergå till att sälja tjurarna vid 1,5 års ålder istället. Tjurarna säljs på auktion via Boskapstorget och innan dess är de besiktigade av veterinär och klövverkare för att minimera risken för tråkiga överraskningar. Hösten 2016 var det en av de hetaste kandidaterna som tyvärr dömdes ut pga tveksamheter kring bitestiklarna men det är bara ett kvitto på nyttan av besiktningen, vi slapp en tråkig reklamation och framförallt en köpare som slapp alla de bekymmer en krånglande tjur medför.

Vidare har tjurarna gått på bete en sommar till och det går att utvärdera dels hur de kan växa på bete och dels hur de kan uppföra sig i den situationen även om det inte riktigt är detsamma som när de har en grupp hondjur.

Tjurarna föds upp på enbart grovfoder och växer således i lite långsammare takt och det är tjurar som är goda grovfoderomvandlare som premieras. Den långsammare uppfödningen ger också mindre belastning på lederna varför hållbarheten kan förväntas bli ännu bättre.

En lite äldre tjur kan givetvis också betäcka något fler hondjur än en ettåring, de första åren brukar vi rekommendera lika många btäckningar som de är gamla i mån dvs 20 betäckningar till en tjur på 20 mån.

Tjurauktionen genomfördes 27/10-2016 med ett genomsnittspris på 26 333 kr.

Äldre tjurar
Som en service till våra tjurköpare så hjälper vi till så gott vi kan med att sälja vidare våra tjurar när de har tjänstgjort färdigt. Vi har i de allra flesta fall inte sett tjuren sedan den ursprungligen lämnade oss så det är upp till köparen att själv besiktiga tjuren samt försäkra sig om att säljaren följer de hälsoprogram som är nödvändiga i det enskilda fallet. Det vi gör är att ta fram aktuella avelsvärden samt ger en kort kommentar utifrån härstamning och avelsvärden.

Har du köpt någon tjur av oss du vill sälja så hör av dig.

 

1124 Pegas av Sjövången
Säljare Joakim Ivarsson, Stola Gård, Lidköping 0703-97 11 31

306_1477922636791

302_14779226675361124-pegas-av-sjovangen – Härstamningsbevis

Säljarens omdöme:
Pegas har använts flitigt och gett ca 30 avkommor per år och många hondjur har sparats efter honom, hans utmärkta klövar har verkligen slagit igenom. Tjuren själv är av storlekstyp 5,0 och ger avkommor av moderat storlek, små pigga kalvar, självgående djur utan krångel.

Kommentar från Sjövången:
Tjuren är efter semintjuren Lans av Ryderna med ET-tjuren Kastor av Sjövången som morfar, Kastor är bl a far till semintjuren Malt av Sjövången. Avelsvärdena visar på direkt födelsevikt strax under medel och bra födelseindex i kombination med god tillväxt. Hans avelsvärden för maternella kalvningar är dåligt men här har de hondjur som kalvat in efter honom 2015 och 2016 bevisat motsatsen, eftersom den säljande besättningen ej är ansluten till KAP ingår den informationen inte i avelsvärdena.

Funktionella djur för morgondagens dikoproducenter.