Till salu

Tjurförsäljning

Uppdatering klövbesiktning 171013:

1285, 1292, 1297 utan anmärkning.

1229 hade tendens till saxklöv framförallt vänster fram. Klövverkaren såg det som en väldigt lindrig form med tanke på att tjuren tidigare ej verkats (född 2014).

Årets höstauktion genomförs sedvanligt på www.boskapstorget.se, torsdagen 26/10, registrera dig på deras hemsida för att lägga bud. Det går även bra att lämna inropsuppdrag eller telefonbud för den som hellre vill det. I år är det en tjur född 2014 och tre st födda 2016 som säljs.

Auktionskatalog 2017

I och med att vi har vår kalvningssäsong lite senare, april-maj, har vi valt att övergå till att sälja tjurarna vid 1,5 års ålder istället. Tjurarna säljs på auktion via Boskapstorget och innan dess är de besiktigade av veterinär och klövverkare för att minimera risken för tråkiga överraskningar. Hösten 2016 var det en av de hetaste kandidaterna som tyvärr dömdes ut pga tveksamheter kring bitestiklarna men det är bara ett kvitto på nyttan av besiktningen, vi slapp en tråkig reklamation och framförallt en köpare som slapp alla de bekymmer en krånglande tjur medför.

Vidare har tjurarna gått på bete en sommar till och det går att utvärdera dels hur de kan växa på bete och dels hur de kan uppföra sig i den situationen även om det inte riktigt är detsamma som när de har en grupp hondjur.

Tjurarna föds upp på enbart grovfoder och växer således i lite långsammare takt och det är tjurar som är goda grovfoderomvandlare som premieras. Den långsammare uppfödningen ger också mindre belastning på lederna varför hållbarheten kan förväntas bli ännu bättre.

En lite äldre tjur kan givetvis också betäcka något fler hondjur än en ettåring, de första åren brukar vi rekommendera lika många btäckningar som de är gamla i mån dvs 20 betäckningar till en tjur på 20 mån.

Äldre tjurar
Som en service till våra tjurköpare så hjälper vi till så gott vi kan med att sälja vidare våra tjurar när de har tjänstgjort färdigt. Vi har i de allra flesta fall inte sett tjuren sedan den ursprungligen lämnade oss så det är upp till köparen att själv besiktiga tjuren samt försäkra sig om att säljaren följer de hälsoprogram som är nödvändiga i det enskilda fallet. Det vi gör är att ta fram aktuella avelsvärden samt ger en kort kommentar utifrån härstamning och avelsvärden.

Har du köpt någon tjur av oss du vill sälja så hör av dig.

 

 

Funktionella djur för morgondagens dikoproducenter.