SJÖVÅNGEN ANGUS

sedan 1968

 

 

STARTSIDA
KONSUMENT
OM SJÖVÅNGEN
AVELSMÅL
STAMTJURAR
EMBRYO
SEMIN
TILL SALU
INDIVIDPRÖVNING
FoU
TANKAR OM....
ARKIV
KONTAKTA OSS
LÄNKAR

 

 

Prövningen 09/10
Årets tjurar från Sjövången är två spännande tjurar med lite olika profil. 1026 Nebraska av Sjövången är en tillväxttjuren medans 1035 Najs av Sjövången är en tjur som förväntas nedärva goda mjölkanlag. Avelsvärden för mjölk för 1026 är inte rättvisande då hans far, ET-tjuren 914 Kastor av Sjövången, än så länge ej har några döttrar som kalvat in.

 

Avelsvärden maj 09 Najs Nebraska
Födelsevikt, maternell 95 107
Födelsevikt, direkt 102 101
200 d-vikt, maternell 107 93
200 d-vikt, direkt 101 109
365 d-vikt, direkt 105 115
Tillväxt, total 103 112
Formklass 110 97
Fettgrupp 101 100
Slaktkroppstillväxt 106 117
Kalvningar, maternell 100 84
Kalvningar, direkt 100 103
Modersindex 105 86
Produktionsindex 107 109
Födelseindex 100 103
Avelsindex +8 +4

 

 

1026 Nebraska av Sjövången

1035 Najs av Sjövången

Far

914 Kastor av Sjövången

858Irmond av Sjövången

Mor

964 Erytrea av Sjövången

894Erytrea av Sjövången

Morfar

730 Faust av Sjövången

Allencroft JCT Andy

Farfar

Vermillion Dateline 7078 VRD

OSU Traveler 4145

Korr. vikt födelse

 41 kg

41 kg

Korr. vikt 200 dgr

312 kg

309 kg

 

Prövningen 08/09
Sjövångens representanter kommer bägge från Matildalinjen, det är mor och dotter som lämnat avkommor. Matildalinjen startar med embryoimporten 684 Matilda av Sjövången som är mor till 800. 800 är en reslig ko med mycket god exteriör, vid höstens genomgång av hondjuren tillsammans med Lars Svensson sattes hon som nr 1 avseende exteriör i besättningen, hon är född 2003. Hennes dotter, 900, är född 2005 och är också hon en ko av mycket bra typ, hon ser ut till att utvecklas till en aningen mindre typ än sin mor och hon har sin mors och mormors karakteristiska smäckra benstomme.Vid startvägningen beräknades korrigerade 200-dagarsvikter och Macallan och Malt hamnade i topp för angus, rasens genomsnitt var 310 kg. Både 800 och 900 Matilda av Sjövången har goda mjölkanlag, vid körning november 08 låg de på 111 respektive 106. Att prövningstjurarna 991 och 994 ligger lägre beror på att deras fäder inte har några avkommor som har kalvat in i Sverige. Humlegården Valdemar har i Danmark ett avelsvärde för mjölk på 118 så statistiskt så bör även 991 Macallan av Sjövången ha mycket goda mjölkanlag.

991 Macallan av Sjövången har analyserats av Igenity för en rad genmarkörer, resultatet hittar ni här. De egenskaperna som testerna visar att han är riktigt bra på är kalvningsegenskaper och marmorering. Testerna visar vidare att han förväntas ge avkommor med betydligt lägre fettgrupp än genomsnittstjuren, det betyder att han kommer att ge mindre putsfett och mer marmorering! Macallan köptes av Thomas Brottman, Ljusterö.

Viking Genetics har beslutat att köpa 994 Malt av Sjövången och han förväntas bli tillgänglig för seminering tidigast mot slutet av årets betäckningssäsong.

 

991 Macallan av Sjövången

994 Malt av Sjövången

Far

Humlegården Valdemar

914 Kastor av Sjövången

Mor

800 Matilda av Sjövången

900 Matilda av Sjövången

Morfar

730 Faust av Sjövången

746 Falex av Sjövången

Farfar

S A F 598 Bando 5175

Vermillion Dateline 7078 VRD

Mormorsfar

Mill Coulee Rainmaker 206

730 Faust av Sjövången

Korr. vikt födelse

42 kg

44 kg

Korr. vikt 200 dgr

334 kg

346 kg

Korr. vikt 365 dgr

568 kg

610 kg

Storlekstyp

6,7

6,2

T-tal

102

108


 

Prövningen 06/07
Årets prövningskalv från Sjövången är 908 Kado. Han har en pålitlig härstamning med 730 Faust av Sjövången som far, Ankonian Elixir som morfar och 3020 Line 3 Equator som mormors far.

908 Kado är född 18 februari 2006 och när han vägdes 14 augusti inför transporten till Gismestad vägde han 309 kg. Med en födelsevikt på 44 kg motsvarar det en tillväxt på 1500 g/dag, givetvis ger vi inget kraftfoder på bete.

Avelsvärde från maj 2006  visar på att han förväntas nedärva mycket hög tillväxt utan att ge allt för höga födelsevikter. Dessutom ger han bra formklass och hög slaktkroppstillväxt.

Troligen kommer 908 Kado utvecklas till en medelhög tjur trots sin höga tillväxtkapacitet.

Som ni kanske förstår har vi höga förväntningar på 908 Kado av Sjövången.

908 Kado av Sjövången

908 Kado av Sjövången, 5,8 mån & 309 kg

Prövningen 05/06
Sjövången representerades av 884 Jering av Sjövången, en lovande tjurkalv efter 730 Faust av Sjövången och 705 Bambina av Sjövången, morfar är tillväxtkanonen 3020 Equator. Han fick T-tal 111 och blev uttagen till semintjur.

Prövningen 04/05
Prövningen 04/05 sattes 2 tjurar från Sjövången. 829 Idus av Sjövången efter 697 Bambina med 3020 Equator som morfar. Idus fick T-tal 109 och blev auktionens dyraste angustjur, 52 000 kr. 838 Idunus av Sjövången efter 746 Falex och 783 Bambina av Sjövången efter Ankonian Elixir. Idunus fick T-tal 98 och såldes därför ej på auktionen.

Prövningen 03/04
Under prövningsomgången03/04 prövades två tjurar med Equator som morfar, 810 Hados och 812 Hain.

810 Hados är efter tjuren 730 Faust ET som blev utsedd till bäste tjur på Elmia i konkurrens med bl a Jurist av Örkeljunga. Modern heter 699 Bambina som i sin tur är efter 645 Bambina. 699 Bambina var den svenska angusko som hade högst avelsvärde för tillväxt total vid avelsvärderingen i maj 2003. Detta i kombination med låga avelsvärden för födelsevikt.

645 Bambina var en exteriört mycket tilltalande ko med låga avelsvärden för födelsevikt (101 och 100) och höga avelsvärden för både mjökproduktion (109) och direkt tillväxt (106 & 111) vilket är en ovanlig kombination. Hon var mor till 767 Glan (T-tal 116) som blev utsedd till bäste angus och var den högst betalda angustjuren från prövningen 02/03.

Hados fick T-tal 111 och såldes till Hörningsholm.

812 Hain är efter 746 Falex ET och 734 Bambina. Modern blev hondjurschampion på Mila 2003 och är även hon efter 645 Bambina. 812 Hain fick endast T-tal 98 och slaktades därför.

Sjövången var också representerad genom 826 Helex P av Carlshed som är efter 739 Fex av Sjövången (T-tal 114). Fex prövades 01/02 och utseddes då till prövningens bäste angustjur.