Embryo

I och med att besättningen är under omställning till KRAV-produktion har embryoverksamheten upphört.

Embryokalvar 2015
En helbroder till Top Notch av Sjövången ET, blev sedermera semintjur – Usain av Sjövången ET.

Usain av Sjövången ET

Embryokalvar 2014
Vi har fått en kvigkalv och en tjurkalv, Top Notch av Sjövången, efter S A V Iron Mountain 8066 X Duchess of Peak Dot 831S med S A V Predominant 4438 som morfar. Vi har dessutom fått en helbror till 1074 Oden av Sjövången ET.

SAV Final Answer 0035
SAV Final Answer 0035

Embryokalvar 2010
I år har vi fått en tjurkalv, 1074 Oden av Sjövången ET, efter S A V Final Answer 0035 (pathfinder), en välbeprövad tjur från 2000 vars popularitet fortsätter att öka tack vare hans mycket goda kalvningsegenskaper och trots det hög tillväxt i kombination med både mjölk och muskelansättning. Hans döttrar har utmärkt juverkvalitet och är mycket hållbara. Genestartest visar på bra fodereffektivitet och goda mörhetsanlag. Vid 13,5 års ålder producerade han sitt 500 000:e strå! Modern är McRae’s Bridget 19F, en av Mar Mac-besättningens ”Foundation females” som även hon har rejäl muskelansättning. Morfar är Stevenson Fortune 425C som är en äldre pathfindertjur.

SAV Iron Mountain 8066
SAV Iron Mountain 8066

Embryokalvar 2008
Årets ET-skörd blev en kviga, 990 Queen av Sjövången, även hon efter Vermilion Dateline 7078 VRD men med S A F Batman som morfar. Modern heter Belvin Queen 34’93.

Embryokalvar 2006
914 Kastor av Sjövången föddes 28 februari. Han är efter tillväxtkanonen Vermilion Dateline 7078 VRD med O S U Panama 4178 som morfar och Lady of Peak Dot 933H som mor.

Embryokalvar 2005
2005 föddes 873 Jock Design av Sjövången, en tjurkalv efter New Design 036 med SVF Gdar 216 LTD som morfar.

Embryokalvar 2004
2004 fick vi 2 ET-kalvar, en tjur och en kviga. Tjuren, 858 Irmond av Sjövången, är efter O S U 6807 Traveler 4145. Traveler ger mycket god köttansättning, hans avelsvärde visar på att han ligger bland de 4% bästa tjurarna för utbyte av styckningsdetaljer. Dessutom är han en av de tjurar som ger absolut minst ryggfett på sina avkommor. Födelsevikten ligger något under medel och tillväxten markant över medel. Morfar till 858 Irmond är GDAR SVF Traveler 234D.

Kvigan, 860 Desi, är efter Rockn D Ambush 1531 som liksom Traveler har mycket goda slaktkroppsegenskaper. Han ligger i topp 1% för ryggfett och utbyte av styckningsdetaljer. Trots att han ger avkommor med mycket lite ryggfett så nedärver han mycket marmorering (topp 4%), en ovanlig kombination. Ambush ger något mindre kalvar än Traveler och inte riktigt lika hög tillväxt. Även Traveler kombinerar god marmorering med lite ryggfett. Morfar till 860 Desi är New Design 036.