SJÖVÅNGEN ANGUS

sedan 1968

 

 

STARTSIDA
KONSUMENT
OM SJÖVÅNGEN
AVELSMÅL
STAMTJURAR
EMBRYO
SEMIN
TILL SALU
INDIVIDPRÖVNING
FoU
TANKAR OM....
ARKIV
KONTAKTA OSS
LÄNKAR

 

 

EMBRYO

Embryokalvar 2014
Vi har fått en kvigkalv efter S A V Iron Mountain 8066 X Duchess of Peak Dot 831S med S A V Predominant 4438 som morfar.

Embryokalvar 2010

I år har vi fått en tjurkalv, 1074 Oden av Sjövången ET, efter S A V Final Answer 0035 (pathfinder), en välbeprövad tjur från 2000 vars popularitet fortsätter att öka tack vare hans mycket goda kalvningsegenskaper och trots det hög tillväxt i kombination med både mjölk och muskelansättning. Hans döttrar har utmärkt juverkvalitet och är mycket hållbara. Genestartest visar på bra fodereffektivitet och goda mörhetsanlag. Modern är McRae's Bridget 19F, en av Mar Mac-besättningens "Foundation females" som även hon har rejäl muskelansättning. Morfar är Stevenson Fortune 425C som är en äldre pathfindertjur.

Embryokalvar 2008

Årets ET-skörd blev en kviga, 990 Queen av Sjövången, även hon efter Vermilion Dateline 7078 VRD men med S A F Batman som morfar. Modern heter Belvin Queen 34'93.

Embryokalvar 2006

914 Kastor av Sjövången föddes 28 februari. Han är efter tillväxtkanonen Vermilion Dateline 7078 VRD med O S U Panama 4178 som morfar och Lady of Peak Dot 933H som mor.

Vermilion Dateline 7078
Vermillion Dateline 7078 VRD


Embryokalvar 2005

2005 föddes 873 Jock Design av Sjövången, en tjurkalv efter New Design 036 med SVF Gdar 216 LTD som morfar.

New Design 036
New Design 036

Embryokalvar 2004

2004 fick vi 2 ET-kalvar, en tjur och en kviga. Tjuren, 858 Irmond av Sjövången, är efter O S U 6807 Traveler 4145. Traveler ger mycket god köttansättning, hans avelsvärde visar på att han ligger bland de 4% bästa tjurarna för utbyte av styckningsdetaljer. Dessutom är han en av de tjurar som ger absolut minst ryggfett på sina avkommor. Födelsevikten ligger något under medel och tillväxten markant över medel. Morfar till 858 Irmond är GDAR SVF Traveler 234D.

O S U 6807 Traveler 4145
O S U 6807 Traveler 4145

Kvigan, 860 Desi, är efter Rockn D Ambush 1531 som liksom Traveler har mycket goda slaktkroppsegenskaper. Han ligger i topp 1% för ryggfett och utbyte av styckningsdetaljer. Trots att han ger avkommor med mycket lite ryggfett så nedärver han mycket marmorering (topp 4%), en ovanlig kombination. Ambush ger något mindre kalvar än Traveler och inte riktigt lika hög tillväxt. Även Traveler kombinerar god marmorering med lite ryggfett. Morfar till 860 Desi är New Design 036.

Rockn D Ambush 1531
Rockn D Ambush 1531