Avelstjurar

Avelstjurar 2014
1304 Poker av Davidstorp är en tjur född 2011 efter Latigo av Davidstorp T109 med Humlegården Valdemar 275 som farfar och Hi Diamond Greenstone 504 som morfar. Det är en kompakt tjur med stor tillväxtpotential som fungerat klanderfritt vid kvigbetäckningar. Poker blir den tjur med flest betäckningar 2014.

1176 Straight Up av Sjövången T107 är en tjur född 2013 efter semintjuren Thomas Grade Up 6849 med HF El Tigre som morfar. Det är en välmusklad tjur med bra kropp men med anmärkning på ben. Han bär på intressanta marmoreringsanlag och kommer användas på en mindre grupp 2014 för att utvärdera benen dels på Straight Up och dels på avkommorna innan han eventuellt används fullt ut.

1184 av Sjövången är en spännande tjur efter Pin av Hagen T108 med 858 Irmond av Sjövången ET som morfar. Bägge dessa tjurar så väl som modern 981 Erytrea av Sjövången har väldigt god muskelansättning vilket 1184 kombinerar i ett kompakt paket. Av de tjurarna som föddes upp hemma vintern 13/14 var det 1184 som växte allra bäst. Eftersom det var en foderstat helt utan kraftfoder är han således en väldigt duktig grovfoderomvandlare.

Oden av Sjövången blev i mars 2011 utsedd till champion på MILA vilket vi glädjer oss mycket åt. Oden är en harmonisk tjur med välbalanserade härstamningsavelsvärden från Canada som förväntas ha mycket goda direkta kalvningsegenskaper (topp 22%) i kombination hög tillväxt (topp 15%) och bra marmorering (topp 20%). Dessutom visar avelsvärdet för testikelomkrets att han är bland populationens 11% bästa. Att han har ett superbt lynne gör inte saken sämre!
Modern till Oden, McRae´s Bridget 19F har hela 37 avkommor, givetvis är huvuddelen embryoavkommor. Fadern S A V Final Answer är född år 2000 men är fortfarande mycket populär dels för hans fantastiska döttrar och dels för kombinationen av mycket bra kalvningsegenskaper med topptillväxt och god muskelansättning.

Oden skulle använts till en mindre grupp 2014 i väntan på att hans första döttrar skulle avvänja sina kalvar. Det skulle gett oss en bättre uppfattning om hur han kunde använts framgent men tyvärr dog han våren 2014 i löpmagsomvridning. En helbror till Oden är född 2014 och han kommer eventuellt att ta över stafettpinnen.
Tidigare stamtjurar
Besättningens första stamtjur var Eros av Timåkras som användes under flera år. Nästa betydande tjur var 66 Bellman av Hörningsholm, född 1971 efter 15 Elandor of Thornton. Elandor var en av de tjurar som kom till landet efter 60-talets Skottlands-import. Bellman var Olle Fjelkners första tjur efter att övertagit driften efter sin far Agronom P. A. Fjelkner. Tjuren ligger bakom många av besättningens kor och han visades på flertalet utställningar.

För att tillföra rasen en storleksökning importerade Sjövången tillsammans med Anders Mander, Kristinehem, 1977 två amerikanska tjurar från Illinois. Det var Rock River Ideal och Rock River Marshall som var i bruk till 1985 respektive 1987. Många avkommor såldes till de nordiska länderna, främst Danmark.

Stamtjurar år 2000 var båda ET-tjurar från Kanada. Equator är född 1998 hos Bo Hammar, Gotland, fader Equator 2928, moder DMM Top Jane. Fyra tjurar efter Equator har individprövats, 708 Emrik (T-tal 107), 706 Eros (T-tal 122), 739 Fex (T-tal 114) samt 767 Glan (T-tal 116). Både 739 Fex och 767 Glan utsågs till bästa prövade angustjur under respektive prövningssäsong. På Mila utnämndes en kviga efter Equator till Champion nämligen 734 Bambina efter 645 Bambina. Hon är också mor till 767 Glan.

746 Falex av Sjövången tjänstgjorde 2002-2005 och såldes därefter till Strö Gård. Kännetecknande för Falex avkommor är lägre födelsevikter och god muskelansättning. Falex var efter den i nordamerika mycket populäre TC Stockman 365, han är en av de absolut mest använda tjurarna. TC Stockman 365 ligger bland de 2% bästa för mjölkproduktion och 1% bästa för slaktutbyte, han ger större ryggmuskelarea och mindre ryggfett än genomsnittet.

730 Faust av Sjövången är en av de bästa tjurarna som har verkat på Sjövången, vilket han gjorde betäckningssäsongerna 2002 t o m 2007. Faust kombinerar mycket hög tillväxtkapacitet med födelsevikter på strax över medel och mycket stark exteriör. Han har god muskelansättning och i synnerhet ett mycket långt kors vilket var en av anledningarna till att Mogens Hansen placerade honom som bäst i ras på Elmia 2003. Vid samma utställning vann han även Interbreed-tävlingen och blev utsedd till Elmias bästa tjur, i konkurrens med bl a den välkända charolaistjuren Jurist av Örkelljunga. Detta presterade han efter att tagits in direkt från betet.

Faust var efter Leachman Right Time som ligger i topp 15 i USA för antalet registrerade avkommor och är erkänd för sin förmåga att ge utmärkta döttrar. Leachman Right Time ligger bland de 25% bästa för maternellt kalvningsförlopp, direkt tillväxt till avvänjning och tillväxt från avvänjning till ett-årsvägningen. Spermaintäkterna från honom överstiger 2,5 millioner US dollar.

Morfar är tillväxtkanonen GT Maximum, trots att han är född 1988 ligger han fortfarande bland de 2% bästa tjurarna med avseende på tillväxt. Han är en lång tjur med mycket god muskelansättning.
På prövningen 03/04 prövades en tjur efter Faust, 810 Hados som fick T-tal 111, han såldes till Hörningsholm och på prövningen 04/05 blev sonen 829 Idus (T-tal 109) av Sjövången bäst betalda angustjur, 52 000 kr. Följande år prövades Jering av Sjövången (T-tal 111) som köptes av Svensk Avel som semintjur.

Irmond är en ET-tjur efter O S U 6807 Traveler 4145 med GDAR SVF Traveler 234D som morfar. Han är mycket välmusklad, ger moderat storlek på avkommorna och sänker födelsevikterna. Han såldes till Carlshed 2009 vid 5 års ålder och före leverans så verkades han för första gången, det hade ej behövts tidigare.

Longrow av Sjövången är en tjur efter 872 Bambina av Sjövången, hondjuschampion Elmia 06. Far är ET-tjuren Jock av Sjövången och morfar är Gest av Bäck. Longrow såldes 2009 till Stensö.

Kastor var en tillväxtkanon med fantastiskt lynne, hans avkomma semintjuren VB Malt av Sjövången blir bara bättre och bättre, vid avelsvärderingen maj 2011 steg han från redan höga +22 i avelsindex till +27 vilket gör honom till den svenska semintjur med absolut högst avelsindex!

VB Lans av Ryderna köptes som färdigtappad semintjur på auktionen i Gismestad 2009 och användes i tre säsonger innan han såldes till Davistorp. Vid Mila 2014 blev Lans Best in Show!

1147 Rafnatyr av Sjövången T105 blev skadad dagen innan auktionen 2013, han kom därför hem till Sjövången för återhämtning. För att säkerställa hans duglighet som betäckare fick han gå med en mindre grupp 2013. Han visades på Elmia där han blev bästa handjur och såldes därefter till Davidstorp för 56 000 kr vilket var nytt prisrekord för www.boskapstorget.se.

122 Pin av Hagen T108 är född 2011 efter Lord Blossom av Kristinehem med Shady Brook Lancer 218E som farfar och Hagrid av Skoghuset T110 som morfar.